Case - Agis SMS for E-mail

Agis - SMS for E-mail

Agis verzekeringen SMS for E-mail

Agis Zorgverzekeringen heeft een SMS for E-mail toepassing ingezet bij de promotie van de 'Agis rookvrijpolis'. Op verschillende manieren (via promotieteams en advertenties) werd de Rookvrijpolis onder de aandacht gebracht bij de consument. Iedereen die geïnteresseerd was in de polis van Agis, kon een SMS bericht sturen met daarin zijn of haar e-mailadres. Agis Zorgverzekeringen stuurde per e-mail een offerte naar iedereen die via SMS had gereageerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS for E-mailSMS MarketingE-mail na SMS