Bluecasting

Bluecasting

Met Bluecasting wordt uw doelgroep benaderd met een commerciële of informatieve boodschap. De boodschap wordt overgebracht met behulp van Bluetooth technologie. Iedereen die zich binnen de de straal van de Bluecasting Server bevindt, ontvangt een uitnodiging op de mobiele telefoon om een bericht te ontvangen.
Bluecasting is een ander woord voor Bluetooth Marketing en Bluetooth Reclame.

Toepassingen Bluecasting

Bluecasting kent dezelfde toepassingen als Bluetooth Marketing. Zie hiervoor de Bluetooth Marketing website.

Bluecasting locaties

Bluecasting kan op dezelfde locaties worden toegepast als Bluetooth Marketing. De locaties staan op de Bluetooth Marketing website.

Hoe werkt Bluecasting?

Een Bluecasting actie wordt uitgevoerd met behulp van een (of meer) Bluetooth Server. Zie de website van de Bluetooth Server voor meer informatie.

BluecastingBluetooth MarketingBluecasting Server