Case - Dacia SMS NAW

Case - Dacia SMS NAW actie

Dacia SMS NAW

Dacia, een merk van de Renault groep, heeft een Bestel SMS Dienst ingezet. Bij deze reclamecampagne konden consumenten een brochure van de Dacia Logan MCV aanvragen door het sturen van een SMS bericht.
De reclameboodschap van Dacia werd in print gecommuniceerd. Door het toevoegen van een SMS code konden consumenten eenvoudig een brochure aanvragen.

In de reclameboodschap was opgenomen op welke manier de brochure aangevraagd kon worden: "SMS DACIA naar 4411".
Consumenten ontvingen vervolgens via SMS de vraag om hun naam, postcode en huisnummer te sturen. De ontvangen gegevens werden in een postcodedatabase gecontroleerd, waardoor de volledige NAW-gegevens konden worden geregistreerd.
De consument ontving per SMS een bevestiging van de succesvolle aanvraag. De brochure werd vervolgens per post naar het opgegeven huisadres verstuurd.

Dacia SMS NAW krant


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS NAWSMS MarketingAdres via SMS