Case - DHL SMS Stemmen

DHL - SMS Stemmen

DHL SMS Stemmen

DHL Express heeft bij een managementconferentie SMS Stemmen ingezet. Tijdens de conferentie konden de bezoekers hun mening geven en hun kennis testen door middel van verschillende stellingen op het vlak van Social Media.

Alle stellingen bestonden uit meerkeuzevragen. Elke stelling had een uniek volgnummer, waardoor deelnemers eenvoudig A, B, C of D konden SMS'en om hun mening op de stelling te geven.

DHL SMS Stemmen voorbeeld


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS StemmenSMS MarketingStemmen via SMS