Case - KMN Kind & Co SMS Voting

KMN Kind & Co - SMS Voting

KMN SMS Voting

KMN Kind & Co heeft tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst 2011 een SMS Voting campagne toegepast om alle medewerkers op een spannende manier te betrekken bij het verkiezen van een winnaar voor Het Beste Idee.

De kinderopvangorganisatie met vestigingen in Midden Nederland (kinderdagverblijven, BSO, peuterspeelzalen, gastouderopvang) heeft een missie die bestaat uit vier pijlers: ontwikkelingsgerichtheid, samenwerken, betrokkenheid en klantgerichtheid.
Elk jaar staat één van de pijlers centraal. Voor 2010 was betrokkenheid de centrale pijler. Aan alle medewerkers was gevraagd dit thema uit te werken, per locatie of per cluster, naar eigen invulling, iedereen mocht zo creatief zijn als hij/zij wilde.

Er waren 47 inzendingen, waarvan er door het management vijf waren genomineerd.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de organisatie stonden alle 47 inzendingen tentoongesteld en werden de vijf beste ideeën in een filmpje getoond, waarin de vijf genomineerden nog een soort elivator pitch konden houden voor hun inzending.
Vervolgens konden alle aanwezige medewerkers (470 personen) via SMS hun stem uitbrengen op Het Beste Idee. Het aantal stemmen was overweldigend. Het gemiddeld aantal stemmen per aanwezige was méér dan twee!


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS VotingSMS MarketingStemmen via SMS