Case - Lancaster SMS Quiz

Lancaster - SMS Quiz

Lancaster SMS Quiz

Lancaster heeft tijdens diverse evenementen een SMS Quiz ingezet.
Deze SMS Quiz werd gehouden voor drogisterij-eigenaren in België.

Tijdens het evenement werden er 18 meerkeuzevragen voorgelegd aan het publiek. Via SMS konden de deelnemers A, B of C insturen.
Van elk ontvangen antwoord werd vastgelegd of dit het correcte antwoord was of niet en hoeveel tijd het had geduurd voor de stem uitgebracht wordt.
Na de achttiende vraag werd de winnaar automatisch bepaald: Degene met de meeste juiste antwoorden had de quiz gewonnen. Bij gelijke stand werd de persoon die het minste tijd nodig had voor zijn antwoorden tot winnaar gekroond.

Lancaster SMS Quiz screenshot


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS StemmenSMS MarketingSMS Voting