Case - Provincie Drenthe Virale SMS

Provincie Drenthe - Virale SMS

Provincie Drenthe Virale SMS

De Provincie Drenthe heeft een Website to SMS actie ingezet ter ondersteuning van de verkeersveiligheid campagne `Gebruik je hoofd, niet je airbag.`
Een onderdeel van deze campagne was een speciaal online spel, waarin getoond werd dat onschuldige handelingen, zoals het wisselen van een CD, gevaarlijke situaties kan opleveren in het verkeer.

Elke deelnemer aan het spel ontving een SMS tegoed van 10 berichten als hij/zij het spel per e-mail aan een of meer vrienden doorstuurde.
Met dit SMS tegoed konden deelnemers SMS berichten sturen via de website. Elk SMS bericht werd ondertekend met een korte reclame voor de website.

Provincie Drenthe Virale SMS website


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS via webpaginaSMS MarketingWebsite to SMS