Case - Railforum SMS to Screen

Case - Railforum SMS to Screen

Railforum SMS to Screen

Railforum heeft tijdens haar jaarcongres SMS to Screen ingezet.
Bezoekers van het Railforum werd uitgenodigd om via SMS input te geven tijdens de plenaire sessie. De inhoud van de SMS berichten werden op het grote scherm getoond.

Railforum is een onafhankelijk kennisnetwerk dat actief is in de brede railsector.
Hierin wordt kennis en ervaring uitgewisseld om het maatschappelijk en economisch rendement van het spoor te vergoten.

Gedurende de twee plenaire sessies werd door de presentatoren om actieve input van het publiek gevraagd op het thema reputatie management.
Alle ontvangen berichten werden op een groot scherm getoond, zodat de presentatoren direct op bepaalde berichten konden ingaan.
Ook bij de evaluatie van het congres werd de SMS input gebruikt.

Railforum SMS to Screen voorbeeld


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS naar SchermSMS MarketingSMS to Screen