Case - RUG SMS Mailing

Rijksuniversiteit Groningen - SMS Mailing

RUG SMS Mailing

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een SMS Mailing verzonden ter ondersteuning van een aanstaand lustrumfeest. RUG vierde op 13 juni 2009 haar 395-jarige bestaan.
Op het lustrum waren alle alumni van de RUG uitgenodigd. De uitnodiging voor het lustrumfeest werd via een SMS Mailing naar de alumni verstuurd, waarvan de RUG een 06-nummer in haar database beschikbaar had.
Alumni konden zich via SMS direct aanmelden voor de alumnidag. Alle binnengekomen SMS berichten werden geregistreerd en real-time te beschikking gesteld aan de afdeling van de RUG die de aanmeldingen registreerde.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

SMS MailingSMS MarketingBulk SMS