Case - SenterNovem Bluecasting

SenterNovem - Bluecasting

SenterNovem Bluecasting

SenterNovem heeft een Bluetooth Marketing campagne ingezet tijdens het Nationaal Sustainability Congres 2008 (NSC08) in de Amsterdam RAI.
SenterNovem stimuleert, in opdracht van de Rijksoverheid, duurzame economische groei door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.
De stand van SenterNovem had 'cradle to cradle' als uitgangspunt. Het digitaal verspreiden van informatie via Bluetooth Marketing paste daar goed in. Door de inzet van Bluecasting was het overbodig om (milieubelastend) drukwerk uit te delen tijdens NSC08.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze case of voor andere cases.

BluecastingBluetooth MarketingBluecasting Server