SMS Hosting

SMS Hosting

SMS Hosting wordt ingezet om diverse SMS diensten te faciliteren. Het hosten van SMS wordt toegepast om SMS berichten te kunnen ontvangen en te kunnen verzenden.

Toepassingen SMS Hosting

Elke SMS dienst wordt standaard voor bepaalde of onbepaalde tijd gehost.
Het voordeel van SMS Hosting is dat bedrijven op die manier hun eigen SMS applicaties en diensten kunnen ontwikkelen. SMS Hosting wordt ook gebruikt om SMS berichten van en naar databases en CRM-pakketten te laten versturen vanaf een mobiele telefoon.

Hoe werkt SMS Hosting?

In een overeenkomst wordt vastgelegd welke SMS diensten er gehost worden en voor welke periode.
De hosting kan ingericht worden op een door ProSurve ontwikkelde SMS Applicatie of een door de klant gerealiseerde SMS functionaliteit.
ProSurve beschikt over een hoogwaardige en betrouwbare SMS Gateway waar de hosting van SMS Diensten op ingericht wordt.

Kenmerken SMS Hosting

• Faciliteren SMS Diensten
• Betrouwbare SMS Hosting via SMS Gateway

SMS HostingSMS DienstenHosting SMS Dienst