SMS Monitoring

SMS Monitoring

Via SMS Monitoring worden technische medewerkers of programmeurs direct per SMS op de hoogte gebracht als er storing is opgetreden bij een server, applicatie of website.

Toepassingen SMS Monitoring

SMS Monitoring zorgt voor een grote toegevoegde waarde bij ICT bedrijven, omdat verstoringen en incidenten direct worden gemeld aan de verantwoordelijke mensen. Daardoor kan de oplostijd of down-time geminimaliseerd worden.
Monitoring via SMS wordt vaak in de IT branche toegepast, voornamelijk bij de monitoring van de prestaties van servers, programma`s en applicaties.

Hoe werkt SMS Monitoring?

Op een server of in de programmatuur worden triggers ingebouwd om de SMS Monitoringsdienst aan te kunnen sturen.
Er zijn diverse triggers mogelijk, bijvoorbeeld als een server down is, het CPU-gebruik een bepaald percentage bereikt, de harde schijf bijna vol is of als er bepaalde fout- of errorcode door een applicatie gegenereerd wordt.
Zodra één van de triggers geactiveerd wordt, zal er een SMS bericht worden verstuurd naar een persoon of een groep van personen. Dit storingsbericht wordt dan direct en automatisch verstuurd naar de mobiele telefoon(s).

Kenmerken SMS Monitoring

• Optimaliseren IT infrastructuur
• Minimaliseren down-time
• 24/7 Dienstverlening

SMS MonitoringSMS MarketingMonitoring via SMS