SMS Verificatie

SMS Verificatie

SMS Verificatie maakt het mogelijk om extra beveiliging toe te voegen aan websites, applicaties of een VPN verbinding.

Toepassingen SMS Verificatie

Website bezoekers of applicatiegebruikers worden via SMS Verificatie geautoriseerd om een beveiligde webpagina te mogen bezoeken of toegang te krijgen tot een applicatie.
Ook kan authenticatie voor VPN (Virtual Private Network) verbindingen gerealiseerd worden via de SMS Verificatie.

Hoe werkt SMS Verificatie?

Via een API wordt er een koppeling gelegd tussen de software van de website, applicatie of VPN verbinding en de SMS Gateway.
Via een trigger (op een vast tijdstip of doordat de gebruiker daar via de applicatie om vraagt) wordt er een unieke toegangscode naar het 06-nummer van de gebruiker gestuurd.
De gebruiker geeft de toegangscode op, eventueel in combinatie met een gebruikersnaam, tijdens het inloggen.
De software controleert vervolgens of de ingetoetste toegangscode overeen komt met de via SMS verstuurde code. Toegang wordt alleen verleend als de codes overeen komen.

Kenmerken SMS Verificatie

• Beveiligde toegang tot website of autorisatie
• Authenticatie voor VPN toegang

SMS VerificatieSMS DienstenVerificatie via SMS