SMS en Win

SMS en Win

SMS en Win maakt het mogelijk om een SMS campagne te houden, waarbij een prijs wordt vergeven onder de deelnemers.

Toepassingen SMS en Win

Bij SMS en Win kan een consument een prijs winnen door een SMS bericht te sturen naar de organisator van de wedstrijd.
Afhankelijk van het doel van de actie kan de SMS en Win actie gratis zijn voor deelnemers of kan het een betaalde SMS dienst zijn. In het laatste geval betreft het een Premium SMS dienst of een reverse billing SMS dienst.
De keuze om de SMS en Win gratis en betaald te maken, hangt af van de marketingintentie van de opdrachtgever. Als de SMS en Win wordt ingezet ten behoeve van branding zal er vaak gekozen worden voor een gratis SMS en Win. Als de SMS en Win wordt ingezet om geld te verdienen, zal er gekozen worden voor een premium SMS en Win.

Hoe werkt SMS en Win?

Een deelnemer van een SMS en Win actie stuurt een woord (keyword) naar een SMS nummer (shortcode). Achter het keyword kan eventueel een antwoord worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld A, B, C of D zijn. Door een SMS te sturen dingt de deelnemer mee naar een vooraf bepaalde prijs.
Afhankelijk de inrichting van de SMS en Win actie ontvangt de deelnemer een ‘bedank voor deelname SMS’ retour of direct een antwoord of hij/zij al dan niet gewonnen heeft. In het laatste geval is er een winfrequentie ingesteld, waarbij elke Xste deelnemer een SMS met gefeliciteerd ontvangt.

Kenmerken SMS en Win

• Gratis Deelname of Betaalde Deelname (Premium SMS / Reverse Billing SMS)
• Winnaar kan vooraf worden vastgesteld obv winfrequentie (elke Xste SMS-er wint)


Cases SMS en Win

Onderstaande cases geven een beeld op welke manier SMS en Win ingezet kan worden.
JVH Gaming - SMS en Win
Univé - SMS en Win Wit Licht Arnhem
Univé - SMS en Win Wit Licht Antwerpen

SMS en WinSMS MarketingWinnen via SMS